Altcoinien ymmärtäminen: keskeiset erot Bitcoiniin ja vertailukelpoiset edut

Vaikka Bitcoin oli blockchain-teknologian ja ensimmäisen menestyksekkään kryptovaluutan edelläkävijä, on vuosien saatossa ilmestynyt tuhansia muita digitaalisia valuuttoja, joita kutsutaan yhteisesti “altcoineiksi”. Näillä vaihtoehtoisilla kolikoilla on joitakin yhtäläisyyksiä Bitcoiniin, mutta niissä on myös huomattavia eroja ja joissakin tapauksissa etuja. Altcoinien ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kenelle tahansa, joka on kiinnostunut kryptovaluutoista muutenkin kuin vain Bitcoinista.

Keskeiset erot Bitcoiniin

Perustavanlaatuiset innovaatiot

Kun Bitcoinin ydinominaisuus oli blockchain itse, monet altcoinit rakentuvat tuon perusprotokollan päälle ja integroivat uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi Ethereum-lohkoketjun avulla voidaan luoda hajautettuja sovelluksia ja älykkäitä sopimuksia. Muut altcoinit keskittyvät alueisiin, kuten yksityisyyteen (Monero), transaktioiden nopeuteen (Ripple, Stellar) tai uusiin konsensusmekanismeihin.

Token-tarjonta ja inflaatio

Bitcoinilla on kiinteä enimmäistarjonta 21 miljoonaa kolikkoa. Monilla altcoineilla ei ole enimmäistarjontaa tai niiden inflaatioaikataulu on korkeampi. Tämä erottaa niiden rahapolitiikat ja arvon.  

Hashausalgoritmit

Useimmat altcoinit käyttävät louhintaprosessissaan toista kryptografista hashausalgoritmia kuin Bitcoinin SHA-256. Tämä mahdollistaa paremman saatavuuden GPU/CPU-louhinnalle verrattuna Bitcoinin ASIC-dominanssiin.  

Hallintotapa

Bitcoinin kehitys on hajautettu kontribuuttoreiden kesken, kun taas monilla altcoineilla on muodollisia säätiöitä, yrityksiä tai vahvempaa keskitettyä johtajuutta takanaan.

Vaihtoehtoiset käyttötapaukset

Bitcoinin ensisijainen käyttötapaus on toimia hajautettuna vertaisvaluuttana. Altcoinit ovat laajentuneet muille alueille, kuten älysopimusalustoihin, hajautettuun rahoitukseen, oraakkelehin ja omaisuuserien tokenointiin.

Edut verrattuna Bitcoiniin

Nopeammat transaktiot

Monet altcoinit, kuten Litecoin, Dash ja Ripple, tarjoavat nopeampia transaktiovahvistusaikoja ja suuremman suorituskyvyn kuin Bitcoinin verkko. Tämä on erityisen tärkeää pienille maksuille.  

Alhaisemmat palkkiot

Suurten altcoinverkostojen transaktiopalkkiot ovat yleensä halvempia kuin Bitcoinin, erityisesti ruuhkahuippujen aikana.    

Energiatehokkuus

Huoli Bitcoinin ympäristövaikutuksista on lisännyt kiinnostusta energiatehokkaampia konsensusmekanismeja kuten Proof-of-Stakea käyttäviä altcoineja kohtaan.

Yksityisyys

Vaikka Bitcoin-transaktiot ovat pseudonyymejä, ne voidaan usein jäljittää julkisesta läpinäkyvästä pääkirjasta. Yksityisyyteen keskittyvät altcoinit, kuten Monero, Zcash ja Dash, hyödyntävät edistynyttä kryptografiaa sumentaakseen transaktiot.

Saavutettavuus

Monet näkevät Bitcoinin liiaksi institutionalisoituneena. Altcoineilla on edelleen tasa-arvoisempi louhinta, alhaisemmat sisääntulokustannukset ja ne ovat avoimia innovaatioille.

Laajeneva altcoin-universumi  

Altcoin-universumi on laajentunut valtavasti varhaisista vastineista, kuten Litecoinin vuodelta 2011, lähtien. Tänä päivänä on liikkeellä yli 20 000 vaihtoehtoista kryptovaluuttaa CoinMarketCapin mukaan. Kaikkien altcoinien yhteenlaskettu markkina-arvo on huikea yli 700 miljardia dollaria tämän kirjoitushetkellä.  

Vaikka valtaosa näistä altcoineista on täysiä huijauksia, meemikolikoita tai niillä ei ole merkittävää jalansijaa, satoja on kasvattanut elinvoimaisia yhteisöjä ja luonut todellisia käyttötapauksia. Tarkastelu joistain merkittävistä altcoineista tuo esiin alalla tapahtuvaa innovaatiota.

Ethereum ja älysopimusalustat

Epäilemättä tunnetuin ja arvokkin altcoin, Ethereum toi mukanaan blockchain-pohjaiset älykkäät sopimusominaisuudet. Sen natiivi Ether (ETH) -token mahdollistaa globaalin, hajautetun laskentaympäristön, joka kykenee ajamaan hajautettuja sovelluksia (dAppeja).

Muita merkittäviä älysopimusalustoja ovat:

– **Solana**: Suuren suorituskyvyn blockchain, joka pyrkii skaalautumaan proof-of-stake-menetelmän ja pilviyhdistettävyyden avulla.

– **Polkadot**: Edelläkävijä lohkoketjujen välisen yhteentoimivuuden ja keilamaisarkkitehtuurin saralla skaalautuvuuden parantamiseksi.

– **Cardano**: Tiukasti tutkittu ja vertaisarvioitu blockchain, keskittyen turvallisuuteen muodollisen verifioinnin menetelmien avulla.  

– **Avalanche**: Erittäin skaalautuva blockchain, joka saavuttaa konsensuksen uudella proof-of-stake-protokollalla.

Nämä “Ethereum-tappajat” pyrkivät parantamaan sen skaalautuvuus- ja suorituskykyongelmia samalla säilyttäen yhteensopivuuden Ethereum Virtual Machinen (EVM) ja sen dApp-ekosysteemin kanssa.  

Hajautetun rahoituksen (DeFi) altcoinit

Yksi nopeimmin kasvavista blockchain-teknologian sovelluksista, hajautettu rahoitus (DeFi), on synnyttänyt kokonaisen altcoin-protokollien ja tokeneiden universuminsaierung.  

Joitain keskeisiä DeFi-altcoineja ovat:   

– **Uniswap (UNI)**: Johtava Ethereumin päälle rakennettu hajautettu kryptopörssi.

– **Chainlink (LINK)**: Blockchain-oraakkelit, jotka mahdollistavat älykkäiden sopimusten pääsyn reaalimaailman dataan.   


Posted

in

by

Tags: